Móra Kiadó
újdonságai
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Ben és Holly
apró királysága
Csibi
tűzoltó lesz
Móra Kiadó <br> újdonságai Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Ben és Holly <br> apró királysága Csibi<br>tűzoltó lesz
Interjú Szigethy Gáborral

Márai és Mária
Egy titkolt szerelem nyomában


Alig egy évig tartott a szerelmük. Titkos viszony volt, találkozásaik alkalmával egy margitszigeti hotelben, vagy egy tabáni kávéházban bújtak meg. Az ünnepelt sztárszínésznő és a sikeres író. Szigethy Gábor , a Mezei-hagyaték gondozója tikos füzetből, naplótöredékekből, levelekből, és a Márai naplókból hosszú évek munkájával rekonstruálta Mezei Mária és Márai Sándor titkolt kapcsolatát. A férfi nem írja le a nő nevét, a nő mindig Valakiről beszél, csak naplóiban írja le Márai Sándor nevét. Mi a kettejük közös története? Az irodalomtörténész megírta a dokumentumok alapján elképzelt valóságot.

- Mezei Mária halála után férje, Lelbach János úgy gondolta, hogy nálunk, az akkor még létező Ruttkai Éva emlékszobában helyezi el felesége kézirat- és fotóhagyatékát. Szatyorszámra hordta hozzánk a papírokat. A hozzá nem értő ember lelkes szenvedélyével egymás mellé csomagolt könyvet, cédulát, újságmaradékokat, értékes és érdektelen fotókat. 1991-ben e papírtömegben találtam néhány Márai Sándor által Mezei Máriának írott levelet. A levelek 1945 és 1947 között keletkeztek, ezekből csak fölsejlett egy korábbi románc története. Akkor írtam erről egy rövid esszét, de izgatott a dolog, és elkezdtem módszeresen átböngészni a hagyatékot. Egyre több dokumentumra leltem, de minden rendszertelen és összefüggéstelen volt. Az 1943-ban írott naplójegyzet kitépett lapjait egy 46-ban írt jegyzetfüzetben találtam meg. Nagyon lassan álltak össze az adatok értelmezhető folyamattá. Semmit nem akartam kitalálni, semmit nem akartam írói fantáziámra bízni.
- Gyakran emleget egy bizonyos kockás, titkos füzetet mint forrást.
- A „titokfüzet” meglehetősen későn került a kezembe. Beleolvasva azt hittem, egy 1945-ben keletkezett dokumentum. Csak amikor végigolvastam a kéziratot – nem kis teljesítmény: Mezei Mária kézírása majdhogynem olvashatatlan –, akkor találtam meg azt az 1945 januárjában egy korábbi füzetből átmásolt írást, amelyben Mezei Mária leírja Márai Sándorral való megismerkedésének történetét. Ebből az írásból 1981-ben megjelent könyvében, a Vallomástöredékekben közölt egy részletet, de csak azt, amelyben Márai Sándorról nem esik szó. Néha csak áttételesen lehet megérteni, hogy mi mit jelent. 1973-ban egy rádióműsorban Mezei Mária elmesélte, hogyan szakított vele a Valaki, utána megszólalt Corelli La Folia című műve. Aki akkor hallgatta a rádióműsort, csupán egy szép átkötő zenét hallott. Számomra is csak sok év múltán derült ki, hogy ez volt kettejük közös kedvenc zeneszáma.
- Márai név szerint említi őt valahol?
- Nem. Egyetlen adatra bukkantam. 1988-ban egy Pestről jött újságírótól azt kérdezte Márai Sándor: van-e olyan színésznő ma Budapesten, mint Mezei Mária. Mészáros Tibor, a Márai hagyaték gondozója és legalaposabb ismerője sem találkozott a színésznő említésével.
- Annak idején, 1992-ben az irodalmi köztudatban bombaként robbant ennek a szerelemnek a híre?
- Nem. Az irodalmi köztudatban ma már semmi nem robban, csak a botrány. És ez nem az. 1990 után gyors egymásutánban adták ki Magyarországon Márai Sándor itthon addig kiadhatatlan és elérhetetlen munkáit, igazi szellemi izgalmat a naplók megjelenése okozott. S az én akkor írott esszémmel szemben most azért izgalmasabb ez a történet, mert összefüggéseiben vált megismerhetővé és megérthetővé. Két nagyon izgalmas, különleges ember kapcsolatáról van szó, s mindehhez a háttér a második világháború. Márai Sándor 1943 decemberében belső emigrációba vonul, Mezei Mária a Tátrába menekül. Visszavonulásuk, eltűnésük is oka a róluk kialakult későbbi legendáknak, félreértéseknek. Adatok és tények alapján ezek közül számosat sikerült tisztáznom.
- 1940-ben ismerkedtek össze a rádióban.
- És 1941 őszén már szakítottak is. Ez volt az egyetlen kapcsolat Mária életében, amikor nem ő hagyta el a férfit, hanem a férfi hagyta el őt. Az akkor bemutatott Tűzvész című színdarabban Mezei Mária – egy későbbi nyilatkozata szerint – azért volt rossz, mert nem eljátszotta az elhagyott nőt szerepét, hanem saját magát siratta a színpadon. Később is élete legfontosabb szellemi és érzelmi találkozásának vallotta ezt a kapcsolatot.
- Az ünnepelt színésznő szinte teljes pályaképe kirajzolódik a történetből.
- Az 1939 és 1949 közötti tíz év a legváltozatosabb és legizgalmasabb pályaszakasz Mezei Mária életében. Nőként, színésznőként életkora okoz gondot. Lelki életében a Márai Sándorral történt szakítás. Mindennapi életében a politika. Először a világháború és a nyilasok, aztán a felemás demokrácia és a kommunisták hatalomra kerülése. És éppen ezekben az években érik nagy művésszé, aki a világot akarja megváltani, s ha máshol nem lehet, akkor éjszaka egy lokálban, ahol református zsoltárokat énekel és Ady Endre, József Attila istenes verseit szavalja.
- Hogyan végződött Mezei Mária és Márai Sándor szerelme?
- Négy év után, 1945 júniusában Mária kezdeményezte a találkozást. De nem kapcsolatukat akarta felújítani, hanem segítséget, tanácsot kért Máraitól, mert egyetlen célja volt: előadni a Hoztam valamit a hegyekből című monológját. Néhányszor találkoztak, de ez már inkább csak az emlék fájdalmával átitatott barátság volt, mintsem szerelem. Már külön futottak az életutak. 1948-ban Márai Sándor külföldre távozott, soha többet nem írt Máriának, ahogy másnak sem.
- Rengeteg fotó került be a hagyatékból az albumba.
- Nagyon sok most először látható fénykép van a könyvben és kézirat fakszimilék, igazolványképek, sőt igazolványok is. Olyan képeket igyekeztem összeválogatni a hatalmas anyagból, amelyek nagyon jellemzők Mezei Máriára. Márai Sándorról kevés fotó készült, de egy remek portrét, a hátoldalon Márai Sándor kéziratos ajánlásával, Mezei Mária haláláig egy bőrtokban őrizgetett. Közös fénykép róluk természetesen nem készült.

 Szénási Zsófia


Szigethy Gábor: Mezei Márai Szerelem
Helikon Kiadó, 140 oldal, 4990 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2020/1 címlapÉS Páratlan oldalKőszeghyKarácsonyi kalandA Mélytengeri Mentőcsapat és a Mogorva HalHolly elveszett varázspálcájamacskarácsonyhosszú hajúszülinapiA hanta banda
Belépés