Az olvasás éjszakája
OLVASÁS
ÉJSZAKÁJA
KÖNYVES
KALANDOK
OLVASÁS ÉJSZAKÁJA KÖNYVES KALANDOK
Szentandrássy István rendhagyó kiállítása

Szentandrássy István rendhagyó kiállítása
Akkord kávéház, VIII. Krúdy Gyula utca 20.


Aránylag kevés képet láttunk, de megvehettük Szentandrássy albumát a L’Harmattan és a Kossuth Klub közös kiadásában, s láthattunk egy hallatlanul izgalmas, igaz, nem tökéletes minőségű, de annál fontosabb dokumentumot, egy félórás fölvételt 1985-ből, a huszonnyolc éves művész megkapóan érdekes önvallomásával. Több, mint húsz évvel ezelőtt már tudta a művészetről és a világról a legfontosabbakat, és ma sem mond mást, csak mélyebben és árnyaltabban, a megélt esztendők keserű tapasztalataival gazdagabban mondja. Vagy is hű maradt önmagához. És tudjuk, ez a legfontosabb. This above all!
Barátaink engem kértek föl, így hát nekem jutott az a megtisztelő föladat, hogy megnyissam Szentandrássy István kiállítását.
Anyáinktól és nagyanyáinktól, a nehéz sorsú, háborúkat megélt bölcs asszonyoktól tanultuk, hogy minden rosszban van valami jó, hát így próbálok én is előnyt kovácsolni abból a hátrányból, hogy laikus vagyok, nem értek igazán – művészettörténészként, esztétaként – a képzőművészethez.
Amit mondani tudok, az nem kánon, az csak az én teljesen szubjektív magánvéleményem. Igenám, de tudvalevő, hogy az alkotó is a szubjektumán keresztül szűrve mutatja föl a világot és a műélvező is a szubjektumán keresztül szűrve képes befogadni, magáévá tenni a művész üzenetét. Azt mondta erről mesterem és tanítóm, Füst Milán, hogy a művészet nem az eszünkhöz, hanem az érzékeinkhez, érzelmeinkhez szól, vagyis a művészet a vegetatíva dolga, nem az elvont gondolkodás, hanem az érzelmi intelligencia tudja csak megközelíteni.
Szentandrássy Pista képei tíz évvel ezelőtt, amikor először botlottam be gyanútlanul egy kiállítására fejbekólintottak, a lélegzetem elállt tőlük és földbegyökerezett a lábam. Nem hiszem, hogy túlzok. Ha valakiben van bátorság, hogy megnyissa a lelkét, az érzelmeit ezek előtt a képek előtt, alighanem ugyanazt érzi, amit én.
Lehet, hogy csak nekem jutott eszembe Csontváry, de engem igenis az ő belső, expresszionista fűtöttségére, látomásos színeire, El Greco módján eltúlzott formáira, és magányosságára emlékeztet ez a festészet. Sem elődök, sem utódok nem nagyon tolonganak körülötte.
Számomra mindig az volt a mérce, megszólít-e a kép. Ezek a képek nemcsak megszólítottak, de egyenesen rám kiáltottak. Egyszerre éreztem lelkiismeret furdalást és boldogságot. Egyszerre éreztem, hogy vezekelnem kell a bűneimért, és hogy ebben a világban szeretnék élni, ezek között a színek és formák, asszonyok és férfiak, lombok és tájak között, amit Szentandrássy István megteremtett. Nekem. És nekünk, mindannyiunknak, akik nem zárjuk be a szíveinket az emberség előtt, embertársaink szenvedése és öröme előtt.
A másik fontos kritérium számomra, tudnék-e élni ezek között a képek között, noha ezek a képek olykor igenis kegyetlenek, sokkolóak. De mégis annyi emberség, gyöngédség és szeretet sugárzik ezekről a komorabb vásznakról is, hogy fölemelő érzés nézni őket, a közelükben lenni.
Hogy ez roma festészet-e? De még mennyire! Hogy ez európai, sőt globálisan érvényes festészet? De még mennyire! Mert a minőség az értéke, nem az etnikai gyökerek. De mégis egy nép íratlan történelme, megalázottsága, szenvedése és öröme sugárzik a vásznakról – és ugyanilyen erővel az emberiség szenvedéstörténete, lázadástörténete, szabadságvágya és boldogságvágya is.
Petőfi mondja: ha a nép megjelenik a költészetben, előbb-utóbb meg kell jelennie a politikában is. A gondolat igazsága mit sem változott. Ha egy nép, egy hazátlan, mindig földönfutó, mindig elnyomott, megalázott, meggyötört és sokszor megtizedelt nép, egy etnikum művészete megjelenik az egyetemes világ-művészetben, az a nép előbb vagy utóbb meg kell jelenjen, egyelő jogokkal egyenlő esélyekkel a népek nagy családjában is.

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Válogatás
A Könyvhét 2019/2. számaÉS Páratlan oldalKarácsonyi kalandA Mélytengeri Mentőcsapat és a Mogorva HalHolly elveszett varázspálcájamacskarácsonyhosszú hajúszülinapiA hanta banda
Belépés