Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Könyv

John C. Lennox: Hol van Isten a koronavírus idején?

Laik Eszter - 2022.07.20.

Hiba a teremtésben?

Rég rengette meg ennyire a világot esemény, mint az év elején kirobbant koronavírus-járvány. A társadalmi működés és a gazdaság szétesése mellett sokakat lelkileg is súlyosan megingatott a rendkívüli pusztítás, amely még mindig nem ért véget.

A Harmat Kiadó ismét olyan kötettel jelentkezett, amely messze nem csak a hívő emberhez szól. A Hol van Isten a koronavírus idején? című, zsebben is elférő könyvecske kitűnő útravalóul szolgálhat minden megrázkódtatás idejére. Hiszen a címben megfogalmazott kérdésfelvetés túlmutat a jelen válságon, és már a könyv elején tágabb, filozófiai kontextusba kerül, mintsem hogy szűken vett vallási problémaként kezeljük. A kérdés ugyanis mindenkit izgat, akár hívő, akár ateista, és valójában arról szól: miért van rossz a világban, ha a világot Isten teremtette. John C. Lennox, az Oxfordi Egyetem nyugalmazott matematikaprofesszora igazi szakértője a dilemmáknak, nemcsak tudósként, de hívőként is, épp emiatt rendkívül érdekfeszítő olvasmány ez a gondolatébresztő kis vitairat.

A kötet jobbnál jobb szerzők műveiből vonultat fel részleteket, hogy azokkal szemléltesse a sokszor egymásak feszülő világnézeteket, így például Richard Dawkins determinista ateizmusát – a szenvedés megkerülhetetlen, a természet vak és közönyös mindenféle fájdalomra, hiszen így van megalkotva – állítja szembe Richard Taylor filozófus etikájával, aki szerint az isteni száműzésével az ember maga a morál értelmét és forrását iktatta ki életéből.

A könyv egyik alapvető feltevése éppen ez: beszélhetünk-e bármiféle erkölcsiségről, „jóról”, etikai, emberi minimumról, ha kivesszük a képletből Istent? Nem válik-e minden relatívvá és gének vezérelte vakvéletlenné, ahogyan azt Dawkins sugallja?

Hogy ezen elgondolkodhassunk, Lennox szerint meg kell tudni határozni a jó és a rossz fogalmát. Hiszen valamennyi jelenségre tekinthetünk így is és úgy is: a koronavírusok népes családja igen hasznos, belőlük csak mintegy huszonegy féle tud jelentősen ártani az embernek. Vajon mi szükség volt rá, teszi fel a kérdést a szerző, hogy Isten ilyen ártó mikroorganizmuskat teremtsen, ha lehetett volna ezek nélkül is (egy jobban működő) világot alkotni? A könyv roppant izgalmas logikával görgeti tovább a mindenféle „teremtési hibára” kiterjeszthető kérdést, amely végső soron ahhoz a problémához vezet: miért olyan a világ, amilyen?

A kötet felkínálta válaszlehetőségek bár teológiaiak, cseppet sem dogmatikusak, sőt, ez esetben nemhogy ártalmas volna, ha valaki prekoncepciókkal, előítéletekkel fog hozzá az olvasásnak, de kimondottan izgalmassá teszi az élményt.

Laik Eszter

John C. Lennox: Hol van Isten a koronavírus idején?
Harmat Kiadó, 72 oldal, 990 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Tandori SzubjektívSzabadmattÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés