Könyvhét 2022
A Móra Kiadó
ÚJDONSÁGAI
Mélytengeri Mentőcsapat
Kicsi Csacsi
és a születésnapi ajándék
Babák magyar
népi viseletben
A Móra Kiadó <br> ÚJDONSÁGAI Mélytengeri Mentőcsapat Kicsi Csacsi <br> és a születésnapi ajándék Babák magyar <br> népi viseletben
Könyv

Nagy György: Angol–magyar nagy kollokációszótár

K. S. A. - 2020.12.17.

Az angol kollokációk nagyszótára

A szótári tételek nem azonosak a szavakkal, lehetnek összetett szerkezetek (például orrára köt, orrára koppint, ujjat húz) vagy akár egész mondatok is (például köhög a bolha, bolhából elefántot csinál). A nyelvtanulás során rendszeresen előfordul, hogy ilyesféle, hosszabb egységeket kell elsajátítani, mert jelentésük nem transzparens (nem átlátható), nem jósolható meg részeik jelentéséből, vagyis nem kompozicionálisak. Az ideális szótárban benne kell lennie mindennek, ami nem következik a nyelvtanban lefektetett általánosabb elvekből, megszorításokból, így tartalmaznia kell a több szóból álló szótári tételeket is. Az ideális szótár egyelőre még az angol szótárak körében is illúzió, be kell érjük jó rész-szótárakkal, amilyen jelen mű is.

A több szóból álló szótári tételeknek fontos csoportját képezik az úgynevezett kollokációk. amelyek jellegzetesen két-háromtagú kifejezések. A kollokáció (angol collocation) szakszó meghonosítója, jelentőségének felismerője Harold E. Palmer (1877–1949) amerikai nyelvész volt, s ilyesféle szótárak a XX. század közepén még elsősorban az USA-ban és angol anyanyelvűeknek készültek. Kiemelkedik közülük Jerome Irving Rodale (1898–1971) szókeresője (The Word Finder, tulajdonképpen tehát szótaláló, 1947), amely már egymilliónál több kollokációt tartalmazott, s messze meghaladta a nyelvtanulók szükségleteit.

Az időközben készült egy- és kétnyelvű szótárak is egyre több kollokációt tartalmaznak, s Magyarországon is felmerült az önálló kollokációszótár igénye. A hazai szótárkészítés igyekszik megfelelni az egyre újabb és újabb kihívásoknak. A számítógép korában már lehetőség van a felhalmozott, hatalmas adatbázisokban való céltudatos keresésnek, A különösen nyelvészeti kiadványokra, szótárakra szakosodott, a számítógép kínálta lehetőségeket maximálisan hasznosító Tinta Könyvkiadónak sikerült megnyernie Nagy Györgyöt a 17750 angol szókapcsolatot és magyar megfelelőiket tartalmazó szótár elkészítésére. A sok évtizede angol nyelvterületen élő, szótárírói munkásságával már régóta bizonyító Nagy György nemcsak a nagy elődök munkáiból merített, hanem a magyar nyelvtanulók igényeinek megfelelő, az aktuális nyelvhasználatot tükröző, 1826 szócikkben elrendezett kollokációszótárat állított össze.

A szótár transzparens (átlátható) és nem kompozicionális kollokációkat egyaránt tartalmaz. Gazdag anyagából ízelítőül szolgálhatnak egyes, a bird (madár) szóval alkotott, esetenként kifejezetten csak madarakat jelölő szókkal használatos kollokációk, amelyek nyelvhasználati sajátosságok. Az angolban a bird, azaz madár chirps vagy twitters (csiripel vagy csicsereg), nests (fészkel), flies (repül vagy száll), migrates (költözik), soars (magasba száll), swoops (lecsap).

K. S. A.

Nagy György: Angol–magyar nagy kollokációszótár
Tinta Könyvkiadó, 391 oldal, 5990 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2022/3. számÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsony
Belépés