Könyvhét <br> 2021
Móra Kiadó
újdonságai
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Livi meséi
Csibi
tűzoltó lesz
Móra Kiadó <br> újdonságai Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Livi meséi Csibi<br>tűzoltó lesz
Programok

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2021

2021.02.11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2021

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére,

könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja

A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Jókai-enciklopédia (Újdonság) 2. Régi szavak szótára (Ismét kapható) 3. Magyar ellentétszótár 4. Nagy magyar tájszótár 5. Az ősi szó nyomában (Újdonság) 6. Anya–nyelv–mester (Újdonság) 7. Anya–nyelv–kincs 8. Szinonimák (Ismét kapható) 9. Magyar szókincsbővítő diákszótár 10. Magyar értelmező alapszótár diákoknak 11. Top 2000 orosz szó (Újdonság) 12. Magyar–angol műszaki kisszótár (Újdonság) 13. Phrasal verbs angol–magyar szótár (Ismét kapható) 14. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal (Ismét kapható) 15. Angol–magyar nagy kollokációszótár 16. Angol–magyar nagy szlengszótár Felnőtt tartalom! (Újdonság) 17. Latin szókönyv (Ismét kapható) 18. Gyakorlati kereszténység (Újdonság) 19. Fundi és a kistestvér (Újdonság) 20. Két madaras kifestő együtt (Újdonság): Papagájok kifestőkönyve, Színes madarak kifestőkönyve 21. Diszlexia könyvcsomag (Ismét kapható): Megelőzöm a diszlexiát! + Legyőzöm a diszlexiát! 22. 4 anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára 23. 2 anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők a 9–10. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 11–12. évfolyam számára 24. A tulajdonnevek helyesírása 25. Egybeírás és különírás munkafüzet 26. Hangjelölési munkafüzet 27. Szóalaktani elemzések 28. Mondattani elemzések 29. Mondatelemzési feladatok II. (Újdonság) 30. Stilisztikai munkafüzet (Újdonság) 31. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet 32. Szövegértési feladatok 33. Szókincsbővítő munkafüzet 34. Szólások és közmondások munkafüzet 35. Szent Biblia

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2021. február 8-tól 2021. március 13-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2021. március 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

Budapest, 2021. február 3.

Kiss Gábor igazgató,

Lőrincze Lajos-díjas főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2021

Az alábbi intézmény megpályázza a TINTA Könyvkiadó Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatán keresztül
a bejelölt könyvek beszerzését a feltüntetett példányszámban 50%-os kedvezményes pályázati áron.

A TINTA Könyvkiadó a pályázat keretében rendelt kiadványokat GLS futárszolgálattal juttatja el az intézménybe.

A fizetés módja átutalás 15 napos határidővel. A TINTA Könyvkiadó postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a megpályázott könyvek kedvezményes pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázaton megpályázható könyvek listája:

(A könyvekről részletes leírás található a www.tinta.hu honlapon)

Példány (db)

Teljes ár (Ft)

Pályázati ár (Ft)

Támoga-tás (Ft)

A könyv címe

Szerző(k)

 

9990

4995

4995

Jókai-enciklopédia (Újdonság)

Szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása

Balázsi József Attila, Kiss Gábor

 

6990

3495

3495

Régi szavak szótára (Ismét kapható)

Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok
és szójelentések magyarázata

Kiss Gábor

 

4990

2495

2495

Magyar ellentétszótár

Ellentétes jelentésű szavak szótára

Temesi Viola

 

9990

4995

4995

Nagy magyar tájszótár (Újdonság)

55 000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata

Kiss Gábor

 

2990

1495

1495

Az ősi szó nyomában

Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről

Adamikné Jászó Anna

 

2990

1495

1495

Anya–nyelv–mester (Újdonság)

160 nyelvi-logikai feladatsor

Galló Ágnes, Mózes Krisztián

 

2490

1245

1245

Anya–nyelv–kincs

44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése

Kiss Zita

 

2490

1245

1245

Szinonimák (Ismét kapható)

20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Bárdosi Vilmos,
Kiss Gábor

 

2490

1245

1245

Magyar szókincsbővítő diákszótár

2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata

Eőry V., Kiss G., Kőhler K.

 

3990

1995

1995

Magyar értelmező alapszótár diákoknak

A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal

Eőry V., Kiss G., Kőhler K.

 

2990

1495

1495

TOP 2000 orosz szó (Újdonság)
Orosz–magyar szótár példamondatokkal

Guszkova
Antonyina

 

3990

1995

1995

Magyar–angol műszaki kisszótár (Újdonság)

5400 magyar szakszó, szakkifejezés magyar megfelelője

Online eléréssel

Kiss Zita, Martin P. Lewington

 

2990

1495

1495

Phrasal verbs angol–magyar szótár (Ismét kapható)

2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar
példamondatokkal

Nagy György

 

4990

2495

2495

Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II.

Vizsgafeladatokkal (Ismét kapható)

Rónay Ágnes

 

5990

2995

2995

Angol–magyar nagy kollokációszótár

17 750 angol szókapcsolat és magyar megfelelője

Nagy György

 

5990

2995

2995

Angol–magyar nagy szlengszótár

5350 angol szlengszó és szlengkifejezés szinonimái,
magyar megfelelői példamondatokkal Felnőtt tartalom!

Nagy György

 

2490

1245

1245

Latin szókönyv (Ismét kapható)

Szócsaládok szerint rendezve

Simonyi Zsigmond

 

2990

1495

1495

Gyakorlati kereszténység (Újdonság)

Prohászka Ottkokár 15 útmutató írása

Frenyó Zoltán (szerk.)

 

2690

1345

1345

Fundi és a kistestvér (Újdonság)

Ambrus Izabella, Horváth Ágnes

 

3980

1990

1990

Két madaras kifestő együtt (Újdonság):

Papagájok kifestőkönyve + Színes madarak kifestőkönyve

Gáspár Nikolett Anna, Baráth AnikóPéldány (db)

Teljes ár (Ft)

Pályázati ár (Ft)

Támoga-tás (Ft)

A könyv címe

Szerző(k)

 

5980

2990

2990

Diszlexia könyvcsomag (Ismét kapható):

Megelőzöm a diszlexiát! + Legyőzöm a diszlexiát!

Nyelvi fejlesztő és olvasást javító segédkönyvek

B. Gaál Katalin

 

5960

2980

2980

4 anyanyelvi felmérő együtt:

Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára
Feladatsorok a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés
és a szövegalkotás területéről megoldásokkal

Raátz Judit

 

2980

1490

1490

2 anyanyelvi felmérő együtt:

Anyanyelvi felmérők a 9–10. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 11–12. évfolyam számára

Feladatsorok a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés
és a szövegalkotás területéről megoldásokkal

Raátz Judit

 

990

495

495

A tulajdonnevek helyesírása
Munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához

Cs. Nagy Lajos

 

990

495

495

Egybeírás és különírás munkafüzet
Feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához

Cs. Nagy Lajos

 

990

495

495

Hangjelölési munkafüzet
Feladatok helyesírásunk alapelveinek gyakorlásához

Cs. Nagy Lajos

 

990

495

495

Szóalaktani elemzések
Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához

Cs. Nagy Lajos

 

990

495

495

Mondattani elemzések

Munkafüzet az egyszerű és az összetett mondat elemzésének

gyakorlásához

Cs. Nagy Lajos

 

990

495

495

Mondatelemzési feladatok 2. (Újdonság)
Az összetett és a többszörösen összetett mondat

Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok

Gaál Edit

 

990

495

495

Stilisztikai munkafüzet (Újdonság)

Hogyan ismerjük fel a költői képeket és az alakzatokat?

Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok

Gaál Edit

 

990

495

495

Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet

Feladatok a 4–5. évfolyamos tanulók számára

húsz rövid mese és monda feldolgozásához

H. Tóth István

 

990

495

495

Szövegértési feladatok
Munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez

Forgács Róbert, Kertész Rita

 

990

495

495

Szókincsbővítő munkafüzet
Feladatok az 5–8. évfolyam részére

Böszörményi
Csaba

 

990

495

495

Szólások és közmondások munkafüzet

Bárdosi Vilmos, Csobothné H. M.


38000

30400

7600

Szent Biblia. Az 1626-ban megjelent első teljes magyar katolikus Biblia reprint kiadása (20% kedvezménnyel)

Káldi György
fordítása

adatlapgemail

A pályázó intézmény neve: ..............................................................................................................................

Postacíme: ..............................................................................................................................................

Számlázási név: ..............................................................................................................................................

Számlázási cím: .......................................................................................................................................

Számlázási adószám:.........................................................

Kapcsolattartó személy neve: ...................................................

Telefonszáma: ..........................................................................

E-mail-címe: .............................................................................    Aláírás, pecsét: ...........................................

A kitöltött pályázati adatlapot juttassa vissza a TINTA Könyvkiadóba e-mailben: tinta@tintakiado.hu

www.tintakiado.hu, www.tinta.hu

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: TINTA Könyvkiadó, Tel.: 06-1-371-0501

Kérjük, jól olvashatóan töltse ki az adatlapot!

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2020/4. szám címlapjaÉlet és Irodalom AlapítványKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsonyMMA
Belépés