Könyvhét 2022
A Móra Kiadó
ÚJDONSÁGAI
Csokonai Attila
SZABADMATT
A MÚZSA
CSÓKJA
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
A Móra Kiadó<br>ÚJDONSÁGAI Csokonai Attila <br> SZABADMATT A MÚZSA <br> CSÓKJA Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV
Könyv

500 rövid ókori sztori

K. S. A. - 2018.05.02.

Ókori bölcsességek

Sokat tanulhatunk a görög–latin hagyományból, az ókor bölcseitől. A nyugati filozófia e korai képviselői a való életből vett példákkal adtak tanácsokat a hozzájuk fordulóknak. A Tinta Könyvkiadó 500 rövid történetet tett most közzé ebből a hagyományból. A legtöbb, 49 történet főszereplője Diogenész, de ugyancsak sok fűződik Szókratészhez, Nagy Sándorhoz és Arisztotelészhez.

Az egyes történetek olyan témákat ölelnek fel, mint az adakozás, az ajándék, az akarat, az állam, az asszony, a babona, a baj, a barátság, a becsület, a béke, a beszéd, a boldogság stb. A baj elviselésére már az ókor bölcsei is más baját ajánlják figyelembe. Az egyik történet így szól: “Szókratész szokta mondani: Ha az emberek összes bajait egy rakásra hordanák össze, s mindenki kapná meg a maga részét, megesnék, hogy ki-ki szívesebben venné vissza a saját bajait, mint a közösből ráeső adagot.” Rokon példázat: “Khilón előtt valaki a saját mostoha sorsán kesergett. A bölcs így szólt hozzá: Ha mások ügyes bajos dolgaira gondolsz, könnyebben fogod viselni a magad baját.”

A félelemről tanulságos egy Erasmus írásai között található példázat. “Démonax követi minőségben Ázsiába indult. Mikor hajóra szállt, valaki azt kérdezte tőle: Nem félsz, hogy hajótörést szenvedsz, s elnyelnek a halak? Mit féljek én a halaktól, válaszolta a bölcs, hiszen már annyi halat elnyeltem.” Az őszinteséget és félelmet egyaránt példázza a következő történet. “A kelták Nagy Sándorhoz követeket küldtek, hogy barátságát kérjék. Nagy Sándor szívesen fogadta őket, s lakoma közben megkérdezte, mitől félnek legjobban a világon. Remélte, hogy ezt fogják felelni: Nagy Sándor hatalmától. De bizony ezt a választ kapta: Mi csak attól félünk, hogy az ég ránk szakad.”

A hadvezér fontos erénye az önbizalom, amire a következő történet a példa. “Xerxészben, ebben a nagy lélekben akkora volt az önbizalom, hogy mikor attikai fügét vittek hozzá megvételre, így szólt: Nem eszem belőle mindaddig, míg meg nem hódítom azt a vidéket.” A Kiss Bernadett szerkesztette kötetben különösen sok, 23 történet témája a vitézség. Íme az egyik sztori. “Mikor Marcellus néhány napig egyfolytában harcolt Hannibál ellen változó szerencsével, a punk vezér így szólt: Olyan ellenségre akadtam, aki sem mint vesztes, sem mint győző nyugodni nem tud.”

A történetekből rálátás nyílik nemcsak a szereplők életére, hanem magára a korra is. A kötet mindazok számára hasznos olvasmány, aki érdeklődik az ókor világa után.

K. S. A.

Kiss Bernadett, szerk.
500 rövid ókori sztori. Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig
Tinta Könyvkiadó
153 oldal, 1990 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:2022/4. számTandori SzubjektívSzabadmattÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsony
Belépés