Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Könyvhét folyóirat

A budapesti könyvnepper

Galambos Kristóf - 2013.12.09.

Az alternatív antikvárius gyakran a könyvszakma valamely más pontjáról kiesett dolgozó. A nagy könyvterjesztők, a Múzeum körúti antikváriumsor és hasonló, egykor privilegizált üzlettípusok, mostanában az interneten és interneten is terjesztők árnyékában létezik, sőt valamilyen fokon prosperál a budapesti könyvnepper. Foglalatossága hosszú távon mindenképpen komoly és sokrétű szakértelmet követel, amit kiadói vagy terjesztői, esetleg ellenőri tapasztalataival alapozhatott meg. A beszerzést illetően ismerni kell az antikváriumok előtti hiénázás szabályait, a lomtalanítások menetét, más beszerzési terepeket (alkalmi felvásárlók kiárusító helyei, ponyva alól és konténerből értékesítő üzlettípusok, MÉH telepek, újabban néhol nyilvános, utcai könyvcserélő szekrények stb.). Az értékesítés döntően fontos mozzanata a szakozás, profilírozás, amely során a nepper igyekszik megfelelni a tőle vásároló antikvárius ízlésének.

A könyvnepper állandó társa az arbitrázs: az ugyanazon időben különböző piacokon fennálló árkülönbség kihasználása, ami sokak szemében nyerészkedés. Ugyanilyen fontos az egymás közötti, sőt az üzletképes antikváriusokkal való kollegiális, jó viszony ápolása. Az egymás közötti kapcsolatok kiépítéséhez, ápolásához folyamatos lehetőség a lomtalanítás pontos menetének megbeszélése, eltalálása, az internetről és máshonnan szerzett információk értelmezése, cseréje. A lomtalanítás alkalmával való találkozáskor kötelező a kölcsönös kalaplengetés valamilyen formája.

A könyvkiadásba éppen csak egy-egy könyv megjelentetése erejéig belefogó vállalkozók az elmúlt egy-két évben döbbenten értesültek reménybeli terjesztőiktől, hogy 5000 Ft eladási ár alatt nem nagyon érdemes könyvvel foglalkozni. Az új könyvek általában azért valamelyest olcsóbbak, az antikvár könyvek lényegesen olcsóbbak, s az antikvár könyvárak drámaian és folyamatosan esnek. A könyvterjesztésbe bevont könyvek ára emelkedik ugyan, de az antikvár könyvek ára (különösen a piaci forgalom legmélyebb rétegeiben) folyamatosan csökken. 2013 végére Budapesten az akár csak ponyván vagy konténerből árult könyvek minimálára 100 Ft (elvétve fordulhat elő csak még ennél is olcsóbb könyv), ezek felvásárlási ára többnyire 20 Ft, a nepperek közötti csereértéke – a gyakori, egymás közötti kollegiális ajándékozhatások ellenére is majdnem rögzülten – 10 Ft.

A könyvnepper befektető. A budapesti lomtalanításokat legalábbis az utóbbi öt évben már egyértelműen a terepen jókor – nem ritkán napokkal hamarabb – megjelenő vidéki lomizók uralják, s a kilomtalanított könyvzsákmányt rendesen ők engedik át, általában tőlük kell megvásárolni. Itt nincsenek meghatározott árak, s igazán jó üzletet ritkán, tisztes haszonnal járót gyakran lehet kötni. Korábban, még tíz éve is általános volt, hogy a lomot, könyvlomot is ingyen el lehetett vinni, mára ez – a ténylegesen használható lomot tekintve – kivételes. A kitett lomok tekintetében az igazán gazdagok a budai úri negyedek, ám könyv szempontjából a pesti kerületek, nemcsak a belvárosiak, hanem a távolabbi lakótelepek, panelek is ígéretesek. Az utóbbi két-három év budapesti lomtalanításain sajátos színfoltot képvisel néhány könyvet is áruló lomizó, akik gépkocsival jönnek, s nemcsak visznek, hanem hoznak is könyvet: a lomtalanítást megszerzett, egyes esetekben egyenesen felvásárolt áruk értékesítési lehetőségének tekintik.

A budapesti, évenkénti és kerületenkénti lomtalanításoknak a kb. 35 éve megszokott menete a sorozatos fenyegetéseknek is megfelelően csakugyan lezárulni látszik, mivel az eddigi gyakorlattal merőben ellentétes hulladéktörvényt hoztak. Alighanem valós alapú mendemondák keringenek, különösen 2013 nyarától a lomizók megbírságolásáról, valamiféle új törvényre hivatkozva.

Valamelyest hasonló üzletet lehet kötni némely MÉH telepen, ahol a könyvet (és egyéb papírterméket, papírselejtet) általában kilóra lehet megvásárolni – ha egyáltalán lehet. Sok esetben, a legutóbbi időkben is az évenkénti lomtalanításból származó papírhulladék, így néha könyv is a MÉH-be kerül. A nagyon jutányos kilónkénti 50 Ft-os eladási (a nepper számára beszerzési) árra azonban figyelni kell: például egy súlyosabb Berkesi András kötet 60 dkg is lehet, egy testesebb Passuth legalább ugyanennyi, s e példányok egyáltalán nem biztos, hogy 30 Ft felett értékesíthetőek. A ponyván, konténerből, pályaudvaron való árusítás tapasztalata az, hogy az egyre csökkenő antikvár könyvárak az íróként a kánonban nem sokra becsült, ám a könyvpiacon jelentős szerzőket sem kímélik: az utóbbi két-három évben ment le Berkesi András, Passuth László és Szilvási Lajos köteteinek ára általában egyértelműen 100 (néhol mégis 200–300, néhol 50) Ft-ra. A nepper a terjesztőnek egy súlyosabb Passuthot vagy Berkesit a 10 Ft-os minimum és a 100 Ft-os maximum között tud eladni. Az árrés meglehetősen nagy, az arbitrázsüzlet megkötésének lehetősége azonban a szűkülő piacon egyre ritkább. A csak a jutányos felvásárlással foglalkozó neppert kiöntik a könyvek.

A gyakori termékeknek (például az említett Berkesi, Passuth, Szilvási műveknek) az árfekvésébe a tapasztaltabb, a lomtalanításkor a könyvet is becsülő, sőt "szedő" lomizók némelyike is beletanul. Ők legjobb értékesítési lehetőségként a vidéki vásárokat említik. A könyvek megszerzésének igéje a notórius lomizóknál a szed, s látnivalóan a haszonnövények learatása, betakarítása a fő analógia. A magyar könyvszedés szó tehát arisztokratikus, nyomdászati műveletet jelölő értelme mellett plebejusabb, "lomtalanításkor könyvet beszerzés" jelentéssel is gazdagodott.

A könyvnepper alapfokon a tömegközlekedést veszi igénybe. Eladási terepeivel, az antikváriumokkal támasztott fontos követelmény a mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival való jó megközelíthetőség. (A Múzeum körúti antikváriumsor iránti fontos panasz újabban a gépkocsival való nehéz elérhetőség.) Beszerzési útvonalai azonban egészen távolra vezetnek: az éves menetrendben zajló lomtalanítások alkalmával bejárhatja, megismerheti a várost, a MÉH telepek pedig már jellegzetesen a vasút oldalában húzódnak meg. Ami a hangvilágot illeti, lomtalanítások alkalmával nem ritka az ordibálás, a MÉH telepeken ez kivételes, itt viszont elsősorban fémhulladékokkal okozott gamelános hangeffektek specifikálhatóak, gyűjthetőek.

A könyvarbitrázs, az irigyek szerint könyvvel való üzérkedés előzményei voltak Budapesten a magánkézben levő antikváriumok – például a várbeli Lőrincz –, majd sajátos fénykort képviselt az 1983 körül a Kazinczy utcában üzletet nyitó és több éven át ott üzemeltető – utóbb játék- és szőnyegkereskedelemre váltó –Tóth András munkássága. Tóth András a korabeli hiánygazdaság adta lehetőséggel élve lépett a könyvpiacra. Egyetlen polcnyi könyvvel sikerült átformálnia az antikvár árstruktúrát, sőt előre jelezte újabb kiadások, reprintek lehetőségét. Az alkalmilag ma is működő, sőt aukciókon is fel-feltűnő könyvnepperek első fénykora volt ez: míg a többi antikvárius az ő keresletéhez és áraihoz nem igazította árait, addig többen jelentős jövedelemhez jutottak az általa felkarolt könyveknek neki való leszállításával. E témák közé tartozott például az alkímia, a szabadkőművesség, a XIX. századi nemzeti ébredés, a helytörténet, a gasztronómia, s később e könyvek jelentős része éppen antikváriusok által szervezett reprintsorozatokban bukkant fel. Komolyabb könyvkiadók máig adnak az antikváriusok tapasztalatára, kikérik véleményüket.

Az utóbbi években különös színfolt a Teréz körúton, az Oktogon és a Király utca között egy éjjel is nyitvatartó bódéban működő antikvárium, amely idén őszre fejezte be a nem angol, de még idegen nyelvű könyvek vételét és valamelyest eladását is. Ezzel gyakorlatilag megszűnt (némi eufemizmussal: minimumra csökkent) a nem angol (beleértve német) nyelvű könyvek antikvár kereskedelme Budapesten. Ennek az antikváriumnak a vevői jelentős részben éjjel is a körúton csatangoló szállodalakók, beszállítói között pedig előfordulnak szállodai alkalmazottak. Ez a kereslet és kínálat megengedi még idegen nyelvű könyvek némi antikvár kereskedelmét, de ez is egyértelműen az angolnak kedvez.

Sok antikvárius nosztalgiával emlegeti az 1980-as, de még 1990-es éveket is, amikor Budapest volt a német nyelvű antikvár könyvek központja, Bécset például messze túlszárnyalva. Mostanra gót betűs könyvet se Budapesten, se német nyelvterületen nem lehet eladni. A Teréz körúti boltban is újabban az angol mellett az idegen nyelvűek között a németet megelőzve jobban mentek a spanyol, francia és olasz nyelvűek, talán még az oroszok is. Az említett példát, Berkesit itt is érdemes elővenni: szombat délutánonként mindig akadnak párban, csoportban sétálgatva idősebb hölgyek, akik a cukrászda vagy a színház előtt vagy után meg-megvesznek tőle is egy-egy darabot. Itt kivételesen drágán, az említett maximumot tízszeresen felülmúlva, ezerért vagy kicsit lealkudva veszik, az antikvárium haszna talán – sajátos átszámolással – ötvenszeres is lehet. Mindenesetre amit (Berkesit, Moldovát, Passuthot stb.) itt esetenként (egyébként rendszeresen, de ritkán) 1000 Ft-ért el lehet adni, azt sokan 20, 50 vagy 100 Ft-ért is eladnák.

A sikeres antikváriusnak az egykori példányszámokra is ügyelnie kell, ám ez is beláthatatlan gondolati távlatokat nyithat. Például az elmúlt évtizedek turisztikai célpontjai közül különleges presztízse volt Görögországnak és Spanyolországnak. E két ország Európa két végpontján fekszik, s mindkettő nevezetes a muszlim hódoltság felszámolásáról. A spanyoloknál ez volt a reconquista, a görögöknél az enózis. A párhuzamnak megfelelően a Panoráma Útikönyvek színes borítós sorozatában a narancssárga sötét és világos árnyalatát képviselve jelent meg Spanyol- és Görögország, ám mindkét kötet olyan elképesztően magas példányszámban, hogy a német egyesítést jóval megelőző, külön-külön megjelentetett Német Demokratikus Köztársaság és Német Szövetségi Köztársaság jóval kelendőbb.

Galambos Kristóf
A fotó illusztráció

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Rovat további hírei:
Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2021/4ÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsony
Belépés