Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Könyv

Miklya Luzsányi Mónika: Bibliai kisokos

Szénási Zsófia - 2023.12.15.

A jó pásztor és népe

Miklya Luzsányi Mónika író, teológus és pedagógus egyszerre. Óriási munkabírással rendelkezve fiatalos lendülettel ír, és mindhárom területen igyekszik a maximumot nyújtani. Gyerekirodalmi munkássága és érdeklődési köre szerteágazó. Műveivel minden korosztályt megszólít, írói repertoárján az óvodásnak szánt meséktől kezdve a young adult korosztálynak szóló kulturális ismeretterjesztő kiadványokig sokféle műfaj és téma szerepel. Rendkívül termékeny szerző, féltucatnyi felnőtt szépirodalmi mű mellett, majd’ harminc gyerek- és ifjúsági könyve látott napvilágot, de jelentős számú vallásos tematikájú publikációval is rendelkezik. Kutatóként a digitális nemzedékek megszólításának lehetőségeivel foglalkozik, vizsgálja a virtuális világ paradigmaváltásának hatásait, új, a közoktatásban is hasznosítható módszertani anyagok kidolgozásával kísérletezik, pedagógiai segédanyagokat ír, társasjátékokat készít.

Gyerekkönyveiben időről-időre a teológiai véna is megjelenik, több bibliai témájú ismeretterjesztő könyvet, füzetet, társasjátékot is jegyez önállóan, illetve férjével, a költő és szerkesztő Miklya Zsolttal közösen. Kezdetben a kiskunfélegyházi Parakletos Könyvesháznál és a Harmat Kiadónál jelentek meg ifjúsági, vallási tematikájú foglalkoztatói, bibliai történeteket feldolgozó meséi, a hittanórákon hasznosítható játéktárak, néhány bibliai témájú társasjáték, illetve a felnőtteknek szánt dokumentumkönyvek, áhítatok és publicisztikák. A Móra Kiadónál 2014-ben látott napvilágot az első bibliai vonatkozású munkája Beszélgető Biblia címmel, melyet férjével közösen állítottak össze. Az óvodástól 12 éves korig ajánlható kötet 33 ószövetségi és 33 újszövetségi történetet tartalmazott, ökumenikus szemlélettel, kapcsolódva a keresztény egyházak hivatalos hittantanterveihez. Az volt a koncepciójuk, hogy minden történet elején felvetettek egy, a gyerekek számára fontos élethelyzetet, s ezt összevetve mutatták be, hogy a Biblia legfontosabb történeteiben az adott szereplő hogyan élte meg a hasonló helyzetet. A nézőpontnyitás lehetőséget adott arra is, hogy a gyerekek beszélgetésbe kezdjenek a szülőkkel az őket foglalkoztató problémával, kérdéssel kapcsolatban. A könyv sikeresnek bizonyult, több kiadást megért. Ezt követte két éve a Bibliai szuperhősök Józseftől Dávidig című izgalmas kötet, amelyben a szerző – Mózestől Sámsonig, Gedeontól Dávidig – rövid, fordulatos történetekben felvillantotta a különleges képességekkel megáldott ószövetségi személyiségek életútjának sorsfordító pillanatait. Olyan természetfeletti erővel rendelkező bibliai hősök jelennek meg a műben, akik a képregények szuperhőseihez hasonlóan különféle csodás tetteket visznek véghez. Csak éppen a hős – akit általában problémás, az átlagtól eltérő gyerekként tart számon a saját közössége – felnőttként az Istentől kapja a szupererejét, szuperképességét, amivel megmenti a népét. A fiatal olvasónak lehetősége van azonosulni a kedvenc karakterével, példaképként tekinthet rá, ami pozitívan befolyásolja a személyiségfejlődését.

A most megjelenő Bibliai kisokos nem más, mint a Szentírás titkairól szóló kérdezz-felelek. A nagyméretű képes kézikönyv több száz kérdést és választ tartalmaz, olyan bibliai, kultúrtörténeti témákról, amelyek a ma emberének is érdekes lehetnek. A korszerű, bátor, néha kicsit naiv, máskor kissé provokatív kérdésekre rövid, lényegre törő válaszokat kapunk a korabeli történelemről, földrajzról, mindennapi életről, munkáról, lakás- és divattörténetről, családi életről és vallási ünnepekről. A kérdések gyakran egy-egy mai élethelyzetből, szituációból indulnak ki és mutatnak a bibliai múlt irányába, s akár egy hittan-, történelem-, vagy irodalomórán is elhangozhatnának a gyerekek szájából. Miklya Luzsányi Mónika alaposan utánajárt a különböző témáknak és tudományos eredményeknek, válaszaiból nemcsak a kamaszok, de a felnőttek is sok új ismeretet szerezhetnek a bibliai időkről. S teszi ezt a rá jellemző könnyedséggel, humorral és mindenre nyitott kíváncsisággal, amitől cseppet sem érezzük unalmasnak az egyébként meglehetősen nagymennyiségű információt.  Nemes Anitának a korhű viseletet és tárgyi környezetet megörökítő remek rajzai, valamint részletes bibliai térképei és ábrái szintén sokat segítenek az információrengeteg feldolgozásában.

Megtudhatjuk például, miért holt a Holt-tenger, milyen népek éltek Júda és Izrael területén, hány helyen járt Pál apostol utazásai során, milyen városok szerepelnek a Bibliában, és mi volt a szerepük az ókorban. Megismerhetjük, hogyan építkeztek és rendezték be otthonaikat, kereskedtek és méricskéltek, vendégeskedtek és utaztak a népek a bibliai időkben, továbbá milyen mesterségeket űztek, hogyan művelték a földjeiket és tartották az állataikat, vagy milyen volt a hadseregük. Részesei lehetünk egy bibliai divatbemutatónak, elképzelhetjük miket ettek és ittak, milyen ékszereket hordtak és illatszereket használtak a Biblia asszonyai. Szó esik házasságról, gyereknevelésről és a zsidók legfontosabb ünnepeiről. Bepillantást kapunk az írástudók tevékenységébe, a zsidók műveltségébe és kozmológiai ismereteibe, a Könyvek könyvének összeállításába. Külön fejezet foglalkozik a Bibliában szereplő gyerekkel vagy például azzal, járt-e Jézus iskolába, és ha igen, milyenbe. A szerző gyakran bibliai idézetekkel felel a kérdésekre, s a vonatkozó biblia igehelyeket jegyzetként megtaláljuk a kötet végén.

A könyv legnagyobb érdeme, hogy a Szentírás titkaival kapcsolatos mai kérdésekre a fiatalok nyelvén ad közérthető válaszokat.

Szénási Zsófia

Miklya Luzsányi Mónika: Bibliai kisokos, Móra Kiadó, 128 oldal, 7999 Ft

A Bibliai kisokos

megrendelhető

kedvezményes áron

a Móra Kiadó

webáruházában

Olvasson bele

a könyvbe,

idekattintva

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*: