Könyvhét 2022
Móra Kiadó
MONDJAD MÉG!
Mélytengeri Mentőcsapat
Kicsi Csacsi
és a születésnapi ajándék
Babák magyar
népi viseletben
Móra Kiadó<br>MONDJAD MÉG! Mélytengeri Mentőcsapat Kicsi Csacsi <br> és a születésnapi ajándék Babák magyar <br> népi viseletben
Könyv

T. Litovkina Anna – Farkas Edit: A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig

K. S. A. - 2021.09.29.

A bűnbak és az aranyborjú

A keresztény felfogás szerint a Biblia nem Istenről szól, hanem Isten szól belőle. Nem egyszerűen könyv, hanem egész könyvtár, s a mai Európa szellemisége jelentős részben a Biblián alapul. Olykor még a művelt olvasó is elcsodálkozik azon, hogy egy-egy általa is ismert, használt szólás megtalálható a Bibliában. T. Litovkina Anna és Farkas Edit a széles olvasóközönség számára készített válogatást, amely 680 bibliai eredetű szólást, szóláshasonlatot és állandósult szókapcsolatot tartalmaz rövid magyarázattal és pontos bibliai forrásokkal.

T. Litovkina Anna a Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia) docense. Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondás- és humorkutató. A Tinta Könyvkiadónál már két közmondástára is megjelent. Farkas Edit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, óraadó a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

A szerzők ismertetik a bibliai frazémáknak a magyar nyelvben való meghonosodása rövid történetét is. Külön érdekes a bűnbak története. A mai magyarban bűnbak 1. ártatlan áldozat, aki mások bűneit vagy hibáját átvállalja, és 2. olyan személy, akit igazságtalanul mások hibáival vádolnak, ráhárítják a felelősséget, aki mások helyett lakol. A kifejezés eredete több ókori nép szokásai közt is megtalálható. Az ókori Izraelben a főpap az engesztelés napján, amikor belépett a szentek szentjébe, megvallotta a nép bűneit, és Isten bocsánatát kérte. A nép vétkeiért egy bűnbaknak kellett száműzetéssel lakolnia, melyet két kecske közül választottak ki sorsolással. A másik kecskebakot a szentélyben áldozták fel. Maga a bűnbak szó azonban német közvetítéssel került be a magyar bibliai szólások közé: a német Sündenbock tükörfordítása.

További állatos példa az aranyborjú, amelynek kultusza volt Izraelben. Az aranyborjú imádata a legfőbb értéknek az anyagi javakat, azok megszerzését és gyarapítását tekintő magatartás.  Amikor Mózes negyven napra fölment a hegyre, hogy átvegye a szövetség tábláit (amelyekre maga Isten írta föl a parancsait), a nép türelmetlenkedni kezdett, és kérte Áront, Mózes fivérét, hogy készítsen nekik istent. Áron az Egyiptomból hozott ékszerekből öntötte az aranyborjút.

A szerzők több, máshonnan is magyarázható szólás bibliai eredete mellett foglalnak állást. Jellegzetesen ilyen példa az “áldozatot hoz valamiért” és a “verembe esik”.

T. Litovkina Anna és Farkas Edit szólásgyűjteménye elsősorban az iskolásoknak, egyetemistáknak készült, de haszonnal forgathatja mindenki, aki a Biblia, a magyar irodalom és magyar nyelv iránt érdeklődik.

K. S. A.

T. Litovkina Anna – Farkas Edit: A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára
(Az Ékesszólás Kiskönyvtára)
Tinta Könyvkiadó, 317 oldal, 2990 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2022/2.ÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsony
Belépés