Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
’56 gyakorlatias metszetei


’56 gyakorlatias metszetei

Valuch Tibor történész, társadalomkutató, debreceni tanár kíváncsi ember. Elsősorban az egyes emberek, csoportok gondolkodásmódjának sokfélesége, átalakulása foglalkoztatja, amit gyakorlatiasan a mindennapokat meghatározó tényezők szemszögéből közelít meg.
Most megjelent, Metszetek címet viselő válogatott tanulmánykötete húsz év írásait gyűjti egybe, s a címhez híven átlátható keresztmetszetet nyújt arról, hogy ki, mikor, mit és miért cselekedett úgy, ahogyan éppen tette. A központi téma természetesen az 50-es, 60-as évek, 1956. Ahhoz a világhoz viszi közelebb az olvasót, ami ugyan már elmúlt, de számos vonatkozásban befolyásolja napjaink történéseit.
Alaposan és módszeresen tálalja a nagy falatokat. Az Arcok és eszmék fejezetben például Bibó István szellemi portréjához, a „Demokratának lenni…” tételekhez fűz gondolatokat. Jászi Oszkár Időszerű-e a liberális szocializmus című könyvét is aktualizálja. Vázlatot ír Schöpflin Aladárról, mint az irodalom polgáráról. Szabó Zoltán, Kovács Imre, Vámbéry Rusztem épp így helyet kap a szellemi arcképcsarnokban. Majd csak e „tárlatvezetés” után tér 1956-ra, és ami utána következik. Adatok, tények, szabályos szociometriák teszik plasztikusabbá a kort, s történéseit. Számok tükrében, sorsokon, riportszerű beszámolókon át taglalja a megtorlás időszakát, természetrajzát.
Az Emberek és mindennapok záróciklusban nem kevesebbet boncolgat, minthogy volt-e szocialista társadalom Magyarországon?, mi is a gulyáskommunizmus. A bőségtől az ínségig, s az ínséges bőségig elemzi a fogyasztás változásait. S mint szociocentrikus történész, nem kerüli meg az agrárkérdést, a magyar falu helyzetét, a történeti parasztság és az életmód változásainak kérdéseit sem.

Valuch Tibor: Metszetek (Válogatott tanulmányok)
Argumentum – 1956-os Intézet
270 oldal, 3500 Ft.

(sip-)


Tartalom helye

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés