Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Legendás alapművek

Legendás alapművek

Nyugdíjba küldök két - megkülönböztetett helyen, a számítógépem közvetlen közelében, a leggyakrabban forgatott kézikönyvek között, közvetlenül a párizsi Irodalmi Újság nyolckötetes faximile kiadása mellett tartott - rongyosra olvasott remekművet. Mindkettő az 1980-as évek környékén - az egyik 1978-ban, a másik 1982-ben – a müncheni Griff Kiadónál jelent meg. Jellegzetes piros és sárga gerincük, szokatlan tömzsiségük már messziről is felismerhetővé tette a Tisztító vihar és a Nagy Imre élete és halála című kötet-párt, amely az elmúlt két évtizedben, azon túl, hogy politikai, történelmi iránytűm is volt, 1956-os tudásomnak kútforrásául is szolgált.
E múlt idejű fogalmazás azonban csak a Griff-kiadványoknak szól – a szóbanforgó példányok most a féltett kincseim polcára, a József Attila első kiadások, a századfordulós Magyar Remekírók félszáz kötete, Orbán Balázs Székelyföld leírása és az egykori tiltott könyvek, szamizdatok és az emigrációban megjelent s onnan becsempészett művek közé kerülnek, az „M” betűhöz. Oda, ahol már régóta őrzöm - az AB és Áramlat Független Kiadó jóvoltából és bátorságából - a Tisztító viharnak 1986-os, a Nagy Imre életrajznak pedig 1988-as, a Katalizátor Iroda által közreadott szamizdat verzióját, oda, ahol Méray Tibor neve alatt gyűlnek az említett könyvek különféle, számos nyugati nyelvű edíciói is. Volt belőle jónéhány, akit érdekel megtalálhatja a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) akkurátus pontosságú honlapján (www.irodalmiakademia.hu).
A türelmetlenül türelmes párizsi magyar, Méray Tibor szerkesztette, az 1956-os forradalom eszméjét őrző Irodalmi Újság nyolc kötete melletti két könyvhely azonban nem marad üresen. Méray-kötetek kerülnek oda: az Aczél Tamással 1958-ban közösen írt Tisztító vihar és az 1959-es Nagy Imre élete és halála című könyvek új, a Noran kiadó által megjelentetett kiadásai. Elfogult vagyok és érintett, életem egyik nagy szerencséjének tartom Méray Tibor barátságát, s megtisztelőnek, hogy a DIA-nál engem választott életműve szakértőjének, gondozójának, így lettem a két régi-új kötet szerkesztője is a Norannal, nem lenne ildomos tehát recenzensként méltatni az új kiadást; talán egyetlen érdemi megjegyzést azért megengedhetek: arra hívom fel az olvasó figyelmét, hogy a magyar nyelvű kötetek végére először került névmutató. Aki érti, érti.
S ha már ez a Lapmargó vallomásos széljegyzet (értelemszerűen nem is lehet más), hát hadd mondjam tovább, hadd mondjam el, hogy a két könyv újbóli elolvasása mennyi újdonsággal szolgált, s mennyire megerősített korábban is vallott meggyőződésemben, hogy fél évszázaddal ezelőtt a forradalom előzményeiről beszámoló Aczél-Méray szerzőpáros, majd a forradalom történetét Nagy Imre életén keresztül elmesélő Méray Tibor klasszikus és megkerülhetetlen szöveget adott közre. Az első jelző a közérthetőséget, a sallangmentes és pontos fogalmazást, a tudományoskodás mellőzését, az „élménybeszámolót” a történeti rálátással és megközelítéssel elegyítő munkát ismeri el, a második pedig ténymegállapítás. Az elmúlt ötven esztendőben, s főleg az elmúlt két évtizedben megszámlálhatatlanul sok tanulmány, monográfia, emlékirat jelent meg 1956-ról, a komolyan vehető publikációk szerzői azonban – akár kedvükre való volt ez, akár nem – egyetlen alkalommal sem kerülhették meg a szóbanforgó műveket, ősforrásaként előszeretettel vagy kényszerűségből, de mindig hivatkoztak rá. A Tisztító vihar és a Nagy Imre élete és halála volt a kályha, ahonnan el kellett, ahonnan el lehetett indulni, a zsinórmérték, amit el kellett érni, meg kellett próbálni meghaladni. Ez utóbbi ritkán sikerült: a könyvcímmé is emelt 1950-es évekbeli magyarországi tisztító vihar által felszabadított és megélt tapasztalat, tudás, intuíció remekműveket, alapműveket hozott létre, s kerülhettek elő – s kerültek is elő – fontos, nélkülözhetetlen dokumentumok, azok „csak” megerősítették a szóbanforgó könyvek kordokumentáló hitelességét.
Ennél többet, ennél nagyobb elismerést, visszaigazolást szerintem könyv nem kaphat (már azon túl, hogy az új kiadás piros és fekete gerince kerül a leggyakrabban forgatott kézikönyvek sorába).

Murányi Gábor

Aczél Tamás Méray Tibor: Tisztító vihar, Noran Kiadó 454 oldal, 3699 Ft.
Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Noran Kiadó 440 oldal, 3490 Ft.


Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Móra 0618Kálvin 0607KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés