Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
12. évfolyam 13-14. szám

Tartalom Pdf-letöltés

382. oldal
A boszorkányok újra szépek és fiatalok!
(Csokonai Attila)

384. oldal
Igézet ne fogja!
A boszorkány alakja a magyar néprajzban
A boszorkány általában asszony vagy lány, aki természetfeletti képességeit örökli vagy tanulja. A boszorkány a néphit szerint addig nem halhat meg, amíg nem adja át a tudományát ( kézfogással, vagy seprűn keresztül).
(Szénási Zsófia)

384. oldal
Panoráma
Graham Greene: A vesztes mindent visz
Callmeyer Ferenc: Erdőelve meséi
Kovács Dezső: Bohóc a manézsban
Műhelytanulmányok a nyelvművelésről (Szerk. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó)
Bőgel György: Blogvilág

387. oldal
Könyvbölcső
Tarján Tamás
Négy puhafedelű

388. oldal
Megjelent könyvek 2008. május 10–június 9.
A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó adatbázisa alapján. A teljes lista és a művek további adatai a Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetők meg.

392. oldal
Lapmargó
Murányi Gábor
A konok hűség könyve
Az Imre bácsi – a hűség könyve. Tükre s egyben vallomásos történeti krónikája annak a politikai és személyes kapcsolatnak, amely a szerzőt és főhősét egymáshoz köti, szétszakíthatatlanul, tántoríthatatlanul.

394. oldal
Gyermek, ifjúsági
Vakáció könyvvel a kézben
(Cs. A.)

396. oldal
A boszorkányok színeváltozása
Sokak retteget gyermekkori meseélménye a vasorrú banya (vagy bába), aki az erdőben kószáló mesehősöket mindenféle lehetetlen próba elé állítja, sőt olykor-olykor fogságba is ejti, hogy felhizlalja, megsüsse, majd megegye őket. A tündérmesék boszorkánya ritkább esetben jóságos fiatal hölgy, ám ezeket a meséket nem ismerik a szülők, ráadásul egy szép és kedves boszorkánnyal nem is lehet olyan jól ijesztgetni a rosszcsontokat.
(Pompor Zoltán)

398. oldal
A költői levezetés cáfolhatatlan
Beszélgetés Szilágyi Ákossal
»A „tegyük fel” mint egy verseskötet címe, amely a kötet mindhárom ciklusának élén, mintegy tételszerűen tér vissza három önálló vers címeként, metafora csupán. Arra való, hogy lerombolja az élet és a halál magától értetődőségét, evidenciáját. Amit evidensnek, természetesnek fogadunk el, azt alig érzékeljük, el sem tudjuk képzelni.« – Szilágyi Ákos
(Illényi Mária)

400. oldal
Szellemi földcsuszamlás és teremtő alkotás
Szabadi Judit a modernizmus kérdéseiről
Szabadi Judit ¬– Tavalyi Gulácsy monográfiája után idén a könyvhétre megjelent egy tanulmánykötete A modernizmus sorskérdései címmel. „A tanulmányok – egymással mintegy dialógust alkotva – szinte maguktól szervezik koherens kötetté az anyagot, valamennyien érintve a modernizmus kérdéskörét. A kutatás gyújtópontjába állított magyar és európai művészek új élethelyzetben, új szemlélettel, új mondanivalóval jelentkeztek, és ehhez új formanyelvet teremtettek.”

(Szénási Zsófia)

402. oldal
Perbe fogott dokumentumok
Beszélgetés Ungváry Krisztiánnal és Tabajdi Gáborral
Elhallgatott múlt címmel két ifjú történész az 1956-1990-es időszak III/III-as ügyeinek felgöngyölítésére vállalkozott. Egyikük, Ungváry Krisztián a Corvina Könyvkiadó és az 1956-os Intézet gondozásában megjelent könyvben tárgyalt korszak közepén, 1970-ben született, a páros másik tagjának diplomáján épphogy megszáradt a tinta; Tabajdi Gábor huszonhét éves.
(Mátraházi Zsuzsa)

404. oldal
Egyik lehetséges történetünk
Beszélgetés Jolsvai Andrással
Jolsvai András legújabb regénye a rendszerváltás előtti három évbe vezeti vissza olvasóját, mégpedig egy irodalmi folyóirat látszólag belterjes, mégis az egész társadalmat példázó világába, ahol a főszereplő, Reményi Zoltán megérzi az új idők még csak épphogy lengedező szelét, és kollégájával friss szellemű, konkurens, irodalmi lapot alapít.
(Mátraházi Zsuzsa)

406. oldal
Ízzel-lélekkel
Aki szakácskönyveket eddig csak gyakorlati céllal vett a kezébe, recepteket keresett és mennyiségeket ellenőrzött, annak bizonyára érdekes lesz úgy gondolni erre a „műfajra”, ami szórakoztathat is, mi több, kultúrtörténeti érdekességekkel, vagy a szerzők életútján keresztül erkölcsi példával szolgálhat.
(Laik Eszter)

408. oldal
Csak kézzel írok
Interjú dr. Horváth Putyi jogásszal, íróval, filmrendezővel, színésszel
Az idei Ünnepi Könyvhéten jelent meg dr. Horváth Putyi novelláskötete: White horse a hó alatt címmel. Az írások között húszévesnél idősebb is akad, az első a Jelenkorban jelent meg, másokból forgatókönyv is született.
(Ócsai Dorottya)

410. oldal
Szubjektív
Tandori Dezső
„Trika” és más Simenon-trükkök

411. oldal
A kíváncsiság örömet szerez
Beszélgetés Pléh Csabával
Pléh Csaba pszichológus, nyelvész, egyetemi tanár, a BME Kognitív Tudományi Tanszék alapítója. A lélek és a lélektan örömei címmel jelent meg a közelmúltban tanulmánykötete, mely szabadon tallóz a lélektan különböző, látszólag egymástól távol eső kérdései között.
(Maczkay Zsaklin)

412. oldal
A virtuális valóság filozófiája
Az Europoetica Fesztivál vendége volt Jekatyerina Taratuta
Jekatyerina Taratuta Szibériában született, Szentpéterváron nevelkedett regényíró, filozófus. Regénye Százegy perc meséi hajóstörténetek mozaikjaiból épül fel asztali beszélgetések visszaemlékező tónusában. A történetmozaikok valóságosak és szürreálisak, enigmatikusak és mikroreálisan pontosak.
(G. István László)

413. oldal
Egy ragyogó elme…
Hubert Mania: Isten mégis kockázik!
(Sz. J.)

414. oldal
Kontrolling elemek a könyvkiadásban
A tervezés célja, módszerei
(Dr. Bódis Béla)

416. oldal
Kertész Ákos
Halottjaim is…

418. oldal
Sikerlista

420. oldal
„Nem vagyok annyira pesszimista mint illene”
Lator László irodalomról, könyvekről és olvasásról
Kevésszavú, fegyelmezett, klasszikus formákban gondolkodó költő, aki Az egyetlen lehetőség című válogatott verseskötetére idén Szépíró Díjat kapott.
(Szénási Zsófia)

422. oldal
Balassi és a rendszerváltás
Beszélgetés Kőszeghy Péterrel
Stílszerűen a Balassi Kiadónál jelent meg a Magyar Alkibiadész alcímű Balassi-életrajz, ennek folytatása lesz a Magyar Amphión, amely a Balassi Bálintra vonatkozó filológiai, poétikai, textológiai kérdéseket tárgyalja majd. A kétkötetes mű szerzője és a köteteket megjelentető kiadó igazgatója egy és ugyanaz a személy, Kőszeghy Péter.
(M.Zs.)

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés